Пон - Пет 8:30 - 17:00

Министерство на земеделието и храните
Северноцентрално държавно предприятие ДП - гр. Габрово

ДГС Горна Оряховица

Бързи връзки

Бързи връзки

Електронни търгове

Електронна система за реализация на дървесина

Към системата
Горско стопанство

Acinia phaselus tellus egstas into cursus urna suscpit vehicula otua pellentesque placerat

Виж повече
Селско стопанство

Acinia phaselus tellus egstas into cursus urna suscpit vehicula otua pellentesque placerat

Виж повече
Лов

Северноцентрално държавно предприятие предлага отлични възможности за организиран ловен туризъм на територията на четирите си ловни стопанства: „Росица” – Лъгът, “Воден - Ири Хисар”, “Дунав” - Русе и “Каракуз”, както и в някои от горските стопанства, сред които е ДГС „Сеслав”.

Виж повече

Горска сертификация

15.06.2023 ДГС Горна Оряховица Доклад ГКВС, актуализиран 2023 г. Свали файла
14.06.2023 ДГС Горна Оряховица Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС Горна Оряховица Свали файла
14.06.2023 ДГС Горна Оряховица Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Горна Оряховица Свали файла
12.06.2023 ДГС Горна Оряховица Резюме на анализ на резултатите от проведения за 2022 г. мониторинг в горските територии, управлявани от ТП ДГС Горна Оряховица Свали файла
09.06.2023 ДГС Горна Оряховица Измерими показатели за постигане целите на управление на ТП ДГС Горна Оряховица Свали файла
08.06.2023 ДГС Горна Оряховица До заинтересованите страни Свали файла
07.06.2023 ДГС Горна Оряховица Доклад ЗБУТ 2022 г. Свали файла
30.05.2023 ДГС Горна Оряховица Доклад гори с висока консервационна стойност Свали файла
29.05.2023 ДГС Горна Оряховица Карта на ТП ДГС Горна Оряховица Свали файла
15.05.2023 ДГС Горна Оряховица Планирано ползване през 2023 г. по населени места Свали файла
Виж всички

Ценоразписи

21.02.2024 ДГС Горна Оряховица Ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен горски склад, по реда на чл.71, ал.1, т.4 от НУРВИДГТ, на физически лица по чл. 111 от Закона за горите Свали файла
16.01.2024 ДГС Горна Оряховица Ценоразпис за продажба на дървен материал от временен горски склад Свали файла
16.01.2024 ДГС Горна Оряховица Ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен Свали файла
18.10.2023 ДГС Горна Оряховица Ценоразпис 2023 - 2024 г. на фиданките и коледните елхи, произведени в Държавен горски разсадник "Джулюница" при ТП ДГС Горна Оряховица Свали файла
05.01.2023 ДГС Горна Оряховица Ценоразпис за продажба на остатъци от дървесина и вършина в сечищата, считано от 01.01.2023 г. Свали файла
Виж всички
Последни новини

Последни новини