Пон - Пет 8:30 - 17:00

Бързи връзки

Бързи връзки

Електронни търгове

Електронна система за реализация на дървесина

Към системата
Важно!
Недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове

Заявление за издаване на позволително за недървесни горски продукти – диворастящи гъби и плодове

Подай заявление
Горски дом "Узана" - м.Узана

Изцяло обновената база на СЦДП - Габрово, която се намира в местността Узана посреща посетители. Горски дом "Узана" предлага общо 40 места за настаняване, разпределени в стаи с по две, три и четири легла, както и една стая с десет.

Виж повече
Лов

Северноцентрално държавно предприятие предлага отлични възможности за организиран ловен туризъм на територията на четирите си ловни стопанства: „Росица” – Лъгът, “Воден - Ири Хисар”, “Дунав” - Русе и “Каракуз”, както и в някои от горските стопанства, сред които е ДГС „Сеслав”.

Виж повече

Горска сертификация

16.05.2024 ДГС Горна Оряховица Резюме на планиращи документи на ТП ДГС Горна Оряховица Свали файла
16.05.2024 ДГС Горна Оряховица Анализ на екологичните стойности на територията на ТП ДГС Горна Оряховица Свали файла
24.04.2024 ДГС Горна Оряховица Резюме на анализ на резултатите от проведения за 2023 г. мониторинг в горските територии, управлявани от ТП ДГС Горна Оряховица Свали файла
10.04.2024 ДГС Горна Оряховица Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности през 2024 г. Свали файла
09.04.2024 ДГС Горна Оряховица Списък на дървесните и недървесни горски продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ТП ДГС Горна Оряховица през 2024 г. Свали файла
09.04.2024 ДГС Горна Оряховица Доклад ЗБУТ за 2023 г. Свали файла
08.04.2024 ДГС Горна Оряховица Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Горна Оряховица Свали файла
08.04.2024 ДГС Горна Оряховица Опис на насажденията, включени в ЛФ 2024 г. Свали файла
15.06.2023 ДГС Горна Оряховица Доклад ГКВС, актуализиран 2023 г. Свали файла
14.06.2023 ДГС Горна Оряховица Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС Горна Оряховица Свали файла
Виж всички

Ценоразписи

20.05.2024 ДГС Горна Оряховица Ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен при ТП ДГС Горна Оряховица Свали файла
20.05.2024 ДГС Горна Оряховица Ценоразпис за продажба на дървесина от временен горски склад при ТП ДГС Горна Оряховица Свали файла
21.02.2024 ДГС Горна Оряховица Ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен горски склад, по реда на чл.71, ал.1, т.4 от НУРВИДГТ, на физически лица по чл. 111 от Закона за горите Свали файла
18.10.2023 ДГС Горна Оряховица Ценоразпис 2023 - 2024 г. на фиданките и коледните елхи, произведени в Държавен горски разсадник "Джулюница" при ТП ДГС Горна Оряховица Свали файла
05.01.2023 ДГС Горна Оряховица Ценоразпис за продажба на остатъци от дървесина и вършина в сечищата, считано от 01.01.2023 г. Свали файла
Виж всички
Последни новини

Последни новини