Пон - Пет 8:30 - 17:00

Бързи връзки

Бързи връзки

Електронни търгове

Електронна система за реализация на дървесина

Към системата
Лов

Северноцентрално държавно предприятие предлага отлични възможности за организиран ловен туризъм на територията на четирите си ловни стопанства: „Росица” – Лъгът, “Воден - Ири Хисар”, “Дунав” - Русе и “Каракуз”, както и в някои от горските стопанства, сред които е ДГС „Сеслав”.

Виж повече

Горска сертификация

10.04.2024 ДГС Горна Оряховица Анализ на положителните и отрицателните външни ефекти от изпълнението на горскостопанските дейности през 2024 г. Свали файла
09.04.2024 ДГС Горна Оряховица Списък на дървесните и недървесни горски продукти и екосистемни услуги, предоставяни от ТП ДГС Горна Оряховица през 2024 г. Свали файла
09.04.2024 ДГС Горна Оряховица Доклад ЗБУТ за 2023 г. Свали файла
08.04.2024 ДГС Горна Оряховица Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Горна Оряховица Свали файла
08.04.2024 ДГС Горна Оряховица Опис на насажденията, включени в ЛФ 2024 г. Свали файла
15.06.2023 ДГС Горна Оряховица Доклад ГКВС, актуализиран 2023 г. Свали файла
14.06.2023 ДГС Горна Оряховица Списък на дървесните и недървесни продукти и екосистемни услуги предоставяни от ТП ДГС Горна Оряховица Свали файла
14.06.2023 ДГС Горна Оряховица Оценка на социалното въздействие от дейността на ТП ДГС Горна Оряховица Свали файла
12.06.2023 ДГС Горна Оряховица Резюме на анализ на резултатите от проведения за 2022 г. мониторинг в горските територии, управлявани от ТП ДГС Горна Оряховица Свали файла
09.06.2023 ДГС Горна Оряховица Измерими показатели за постигане целите на управление на ТП ДГС Горна Оряховица Свали файла
Виж всички

Ценоразписи

21.02.2024 ДГС Горна Оряховица Ценоразпис за продажба на добита дървесина от временен горски склад, по реда на чл.71, ал.1, т.4 от НУРВИДГТ, на физически лица по чл. 111 от Закона за горите Свали файла
16.01.2024 ДГС Горна Оряховица Ценоразпис за продажба на дървен материал от временен горски склад Свали файла
16.01.2024 ДГС Горна Оряховица Ценоразпис за продажба на стояща дървесина на корен Свали файла
18.10.2023 ДГС Горна Оряховица Ценоразпис 2023 - 2024 г. на фиданките и коледните елхи, произведени в Държавен горски разсадник "Джулюница" при ТП ДГС Горна Оряховица Свали файла
05.01.2023 ДГС Горна Оряховица Ценоразпис за продажба на остатъци от дървесина и вършина в сечищата, считано от 01.01.2023 г. Свали файла
Виж всички
Последни новини

Последни новини