Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4605/00030/15012022/083100 - E2AECOA
Дата/Час: 15.01.2022 08:15
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №648409 / 2022-01-12 / 126 / г
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Паисиево - Кошарата
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС04227
Номер на ремарке: ХХ
Километри: 0
Превозва се от: Деян Йовчев
Спедитор: Сали Ярадан (А 9565)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 12 пр.м³
Куб.м³ 6.84 м³
Общо: 1 бр. / 12 пр.м³ / 6.84 м³
Всичко: 1 бр. / 12 пр.м³ / 6.84 м³