Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4527/00246/16092022/105226 - 91T0NFA
Дата/Час: 16.09.2022 10:52
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №683070 / 2022-08-25 / 227 / з
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: Иван Савов Иванов, обл. Велико Търново, общ. Елена, с. Каменари, адрес: 89
Пътува до:
Получател: Иван Савов Иванов, обл. Велико Търново, общ. Елена, с. Каменари, адрес: 89
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Каменари - 89
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ6053КК
Километри: 0
Превозва се от: Николай Стоянов
Спедитор: Стефан Георгиев (А2372)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.4 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³
Всичко: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³