Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4521/00218/24092022/115910 - 4T33857
Дата/Час: 24.09.2022 11:59
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №686016 / 2022-09-09 / 409 / н
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: СВИЛОЦЕЛ EАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: , ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Вълчовци - деревацията
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ8281КМ
Километри: 0
Превозва се от: Диян Христов
Спедитор: Йордан Янакиев (А3472)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 5.4 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 5.4 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.6 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.6 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³