Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4648/00974/24092022/152144 - 310C25B
Дата/Час: 24.09.2022 15:25
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №676706 / 2022-07-25 / 54 / р
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Леспродукт ООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул."Русофили" №44, ЕИК: 117609843
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: с. Райнино - lat 43,831 lon 26,796
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р03896
Километри: 0
Превозва се от: Мехмед Мехмедов
Спедитор: Никола Атанасов (А 7763)
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 25 пр.м³
Куб.м³ 12.5 м³
Общо: 1 бр. / 25 пр.м³ / 12.5 м³
Всичко: 1 бр. / 25 пр.м³ / 12.5 м³