Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4516/00188/24092022/154512 - 166O3C5
Дата/Час: 24.09.2022 15:46
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №680981 / 2022-08-15 / 222 / в
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Лияна 2000 КМ" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, с. Самоводене, адрес: ул. "цар Иван Шишман" № 6, ЕИК: 200245681
Пътува до:
Получател: "Лияна 2000 КМ" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, с. Самоводене, адрес: ул. "цар Иван Шишман" № 6, ЕИК: 200245681
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Мийковци - тир Станция Мийковци
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ8652ВС
Километри: 0
Превозва се от: Николай Балъков
Спедитор: Стоян Русев (Б 7812)
Дървесина: Смърч
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.6 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.6 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 5.4 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 5.4 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³