Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4583/00615/24092022/154556 - D2CC5F3
Дата/Час: 24.09.2022 15:46
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №674060 / 2022-07-08 / 116 / ж
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: Робусти ЕООД, обл. Русе, общ. Бяла, гр. Бяла, адрес: ул. Шипка 1, ЕИК: 117622901
Пътува до:
Получател: Робусти ЕООД, обл. Русе, общ. Бяла, гр. Бяла, адрес: ул. Шипка 1, ЕИК: 117622901
Направление: Обл. Русе, Общ. Борово
Адрес: гр. Борово - ул.Гео Милев-21
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р4494ВС
Километри: 0
Превозва се от: Мирослав Иванов
Спедитор: Трайчо Кулев (Б2238)
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 0.92 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 0.92 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 3.68 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 3.68 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 4.6 м³