Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4558/00091/24092022/155058 - F17759F
Дата/Час: 24.09.2022 15:53
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №681470 / 2022-08-17 / 22 / с
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: Параскева Василева, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: Р
Пътува до:
Получател: Параскева Василева, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: гр.Русе
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе - гр.Русе
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р1257КР
Километри: 0
Превозва се от: Милю Дончев
Спедитор: Антон Тончев (Б8318)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Вършина
Сортимент: Вършина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 1.65 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 1.65 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 1.65 м³