Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4527/00268/24092022/160048 - A578148
Дата/Час: 24.09.2022 16:01
По превозни билети:
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: Иван Савов Иванов, обл. Велико Търново, общ. Елена, с. Каменари, адрес: 89
Пътува до:
Получател: Иван Савов Иванов, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: п хитов 8
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - п хитов 8
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9483КС
Километри: 0
Превозва се от: марчо Марков
Спедитор: Стефан Георгиев (А2372)
Дървесина: Габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³
Всичко: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.2 м³