Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12573/00170/24092022/160232 - C5DUB87
Дата/Час: 24.09.2022 16:03
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №686031 / 2022-09-09 / 201 / г
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: БУЛ ЛЕС 2012 ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Стражица, гр. Стражица, адрес: ПЕНЧО СЛАВЕЙКОВ №5 вх.А ет.1 ап.1, ЕИК: 202328115
Пътува до:
Получател: трейдком 2013еоод, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ул. пристанище Свищов, ЕИК: 202646370
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - свилоцел промишлена 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ3566КТ
Номер на ремарке: ВТ8822ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Стефан Арнаудов
Спедитор: Недьо Недев (А 2201)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 50 пр.м³
Куб.м³ 29 м³
Общо: 1 бр. / 50 пр.м³ / 29 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.9 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.9 м³
Дървесина: Мъждрян
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.9 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.9 м³
Всичко: 3 бр. / 60 пр.м³ / 34.8 м³