Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 11972/00361/24092022/162151 - 8DA376Z
Дата/Час: 24.09.2022 16:22
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №675770 / 2022-07-19 / 251 / а
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Мирчо Иванов, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Козяк, адрес: Трета 11
Пътува до:
Получател: Мирчо Иванов, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Козяк, адрес: Трета 11
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Козяк - Трета 11
Данни за ПС:
Номер на ПС: ОВ2639ВТ
Километри: 0
Превозва се от: Добрин Колев
Спедитор: Иван Енчев (А6392)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³