Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4577/00182/24092022/162350 - 0BFFF06
Дата/Час: 24.09.2022 16:24
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №644715 / 2022-01-06 / 186 / 1
Собственик: ДГС Бяла, адрес: гр. Бяла, ПК 7100, ул. Васил Левски 15, ЕИК: 2016168050086
Купувач: "Виктор М"ЕООД, обл. Русе, общ. Борово, гр. Борово, адрес: ул."България"№10, ЕИК: 201522583
Пътува до:
Получател: "Виктор М"ЕООД, обл. Русе, общ. Борово, гр. Борово, адрес: ул."България"№10, ЕИК: 201522583
Направление: Обл. Русе, Общ. Борово
Адрес: гр. Борово - ул."България"№10
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р3964КС
Километри: 0
Превозва се от: Светослав Великов
Спедитор: Ефраим Махмудов (А-8204)
Дървесина: Благун
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.5 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.5 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 12 пр.м³
Куб.м³ 6 м³
Общо: 1 бр. / 12 пр.м³ / 6 м³
Всичко: 2 бр. / 15 пр.м³ / 7.5 м³