Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4607/00222/24092022/162840 - 52X8EB2
Дата/Час: 24.09.2022 16:29
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №684449 / 2022-09-01 / 1174 / ж
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Лес Ялнаяк 2015ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Водно, адрес: База Водно, ЕИК: 203571958
Пътува до:
Получател: Лес Ялнаяк 2015ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Водно, адрес: База Водно, ЕИК: 203571958
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Водно - База Водно
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС9122АТ
Километри: 0
Превозва се от: Бюрхан Мустафа
Спедитор: Али Кадир (А 6386)
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 4.95 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 4.95 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 19 пр.м³
Куб.м³ 10.45 м³
Общо: 1 бр. / 19 пр.м³ / 10.45 м³
Всичко: 2 бр. / 28 пр.м³ / 15.4 м³