Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4648/00976/24092022/163648 - E7763EC
Дата/Час: 24.09.2022 16:38
По превозни билети:
Собственик: ДЛС ВОДЕН, адрес: с. Острово, ПК 7260, общ. Завет, обл. Разград, ЕИК: 2016168050193
Купувач: Леспродукт ООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул."Русофили" №44, ЕИК: 117609843
Пътува до:
Получател: Леспродукт ООД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: ул."Русофили" №44, ЕИК: 117609843
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: гр. Русе - ул."Русофили" №44
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р0881КС
Километри: 0
Превозва се от: Мехмед Мехмедов
Спедитор: Никола Атанасов (А 7763)
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 2
Пр.м3 31 пр.м³
Куб.м³ 15.8 м³
Общо: 2 бр. / 31 пр.м³ / 15.8 м³
Всичко: 2 бр. / 31 пр.м³ / 15.8 м³