Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 13146/01145/24092022/164549 - 783BEFB
Дата/Час: 24.09.2022 16:46
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №670555 / 2022-06-13 / 1184 / е
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: ЕТ"Феролес-М.Анастасов", обл. Разград, общ. Кубрат, с. Задруга, адрес: .........., ЕИК: 116038797
Пътува до:
Получател: Исперих ЛЕС ООД, обл. Разград, общ. Исперих, гр. Исперих, адрес: ул. Лудогорие 61, ЕИК: 201415371
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: гр. Исперих - ул. Лудогорие 61
Данни за ПС:
Номер на ПС: Т7088МТ
Километри: 0
Превозва се от: Севджан Алиосман
Спедитор: Християн Христов (Б 3515)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 15
Куб.м³ 1.5 м³
Общо: 15 бр. / 1.5 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 7 пр.м³
Куб.м³ 4.2 м³
Общо: 1 бр. / 7 пр.м³ / 4.2 м³
Всичко: 16 бр. / 7 пр.м³ / 5.7 м³