Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4521/00222/24092022/174637 - FFD9FE1
Дата/Час: 24.09.2022 17:47
По превозни билети:
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: СВИЛОЦЕЛ EАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: , ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: СВИЛОЦЕЛ EАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: , ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - индустрална Зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: СН8345АС
Номер на ремарке: РВ2879ЕН
Километри: 0
Превозва се от: Енчо Енчев
Спедитор: Йордан Янакиев (А3472)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 5
Пр.м3 40 пр.м³
Куб.м³ 24 м³
Общо: 5 бр. / 40 пр.м³ / 24 м³
Дървесина: Келяв габър
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 4
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.8 м³
Общо: 4 бр. / 8 пр.м³ / 4.8 м³
Всичко: 9 бр. / 48 пр.м³ / 28.8 м³