Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4521/00223/24092022/180059 - 87EC879
Дата/Час: 24.09.2022 18:01
По превозни билети:
Собственик: ДГС Елена, адрес: гр. Елена, ПК 5070, ул. Д-р Х. Момчилов 3, ЕИК: 2016168050161
Купувач: СВИЛОЦЕЛ EАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: , ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: СВИЛОЦЕЛ EАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: , ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - индустрална Зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: СН8345АС
Номер на ремарке: РВ2879ЕН
Километри: 0
Превозва се от: Енчо Енчев
Спедитор: Йордан Янакиев (А3472)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³