Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4517/00483/30102022/152211 - B1BBVCC
Дата/Час: 30.10.2022 15:47
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №670990 / 2022-06-16 / 109 / ж
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Лияна 2000 КМ" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, с. Самоводене, адрес: ул. "цар Иван Шишман" № 6, ЕИК: 200245681
Пътува до:
Получател: "Лияна 2000 КМ" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, с. Самоводене, адрес: ул. "цар Иван Шишман" № 6, ЕИК: 200245681
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Мийковци - тир станция с. Бийновци
Данни за ПС:
Номер на ПС: Е06198
Километри: 0
Превозва се от: Димитър Илиев
Спедитор: Ремзи Салиев (А 5929)
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 5
Куб.м³ 2.28 м³
Общо: 5 бр. / 2.28 м³
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 11
Куб.м³ 2.35 м³
Общо: 11 бр. / 2.35 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 36
Куб.м³ 4.89 м³
Общо: 36 бр. / 4.89 м³
Всичко: 52 бр. / 9.52 м³