Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10924/00101/24112022/112940 - B443CF6
Дата/Час: 24.11.2022 11:31
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №695472 / 2022-11-14 / 168 / в
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: СВИЛОЦЕЛ ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Западна индустриална зона, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: с. Бърдени - асфалтова база
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ6295ВА
Километри: 0
Превозва се от: ганчо николов
Спедитор: Александър Пандаузов (Б5375)
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.55 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.55 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 9 пр.м³
Куб.м³ 5.4 м³
Общо: 1 бр. / 9 пр.м³ / 5.4 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 5.95 м³