Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10051/00103/24112022/124444 - D73DPU8
Дата/Час: 24.11.2022 12:46
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №670990 / 2022-06-16 / 109 / ж
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Лияна 2000 КМ" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, с. Самоводене, адрес: ул. "цар Иван Шишман" № 6, ЕИК: 200245681
Пътува до:
Получател: "Лияна 2000 КМ" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, с. Самоводене, адрес: ул. "цар Иван Шишман" № 6, ЕИК: 200245681
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Мийковци - Тир Станция с. Мийковци
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ2815КН
Километри: 0
Превозва се от: Йордан Дечев
Спедитор: Даниел Павлов (Б 4336)
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 10
Куб.м³ 2.5 м³
Общо: 10 бр. / 2.5 м³
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 7
Куб.м³ 1.05 м³
Общо: 7 бр. / 1.05 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 67
Куб.м³ 5.91 м³
Общо: 67 бр. / 5.91 м³
Всичко: 84 бр. / 9.46 м³