Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4501/00213/24112022/153000 - 5384C68
Дата/Час: 24.11.2022 15:33
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №680162 / 2022-08-10 / 55 / н
Собственик: ДГС Болярка, адрес: гр. В. Търново, ПК 5000, ул. България 23, ЕИК: 2016168050117
Купувач: ЕЛЕНА БОР ООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул. Трети Март 14, ЕИК: 204730931
Пътува до:
Получател: ЕЛЕНА БОР ООД, обл. Велико Търново, общ. Елена, гр. Елена, адрес: ул. Трети Март 14, ЕИК: 204730931
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: гр. Елена - ул. Трети Март 14
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ9923КТ
Километри: 0
Превозва се от: Али Илязов
Спедитор: Николай Николов (НУГ 1130)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 10
Куб.м³ 2.87 м³
Общо: 10 бр. / 2.87 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 14
Куб.м³ 1.53 м³
Общо: 14 бр. / 1.53 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 23
Куб.м³ 1.55 м³
Общо: 23 бр. / 1.55 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.48 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.48 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 9
Куб.м³ 1.9 м³
Общо: 9 бр. / 1.9 м³
Всичко: 57 бр. / 4 пр.м³ / 10.33 м³