Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12945/00512/24112022/155349 - 522A7W5
Дата/Час: 24.11.2022 15:53
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №666198 / 2022-05-10 / 264 / н
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: ДАРИ-ЛЕС 2010 ООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: УЛ.ОМУРТАГ 16 ВХ.Б, ЕИК: 201121302
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Върбино - Казана
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС04229
Километри: 0
Превозва се от: СунайдънНури
Спедитор: Невзат Хюсеин (А 7698)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.12 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.12 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.65 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.65 м³
Всичко: 2 бр. / 9 пр.м³ / 4.77 м³