Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4550/00502/24112022/162744 - B47F3XE
Дата/Час: 24.11.2022 16:26
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №682888 / 2022-08-24 / 55 / е
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: "СВИЛОЦЕЛ" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 104645362
Пътува до:
Получател: "СВИЛОЦЕЛ" ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ4851ВР
Номер на ремарке: ВТ7692ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Петър Радославов
Спедитор: Петър Божанов (А6099)
Дървесина: Акация
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 34
Куб.м³ 2.6 м³
Общо: 34 бр. / 2.6 м³
Дървесина: Акация
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 33 пр.м³
Куб.м³ 16.5 м³
Общо: 1 бр. / 33 пр.м³ / 16.5 м³
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 10 м³
Общо: 1 бр. / 20 пр.м³ / 10 м³
Всичко: 36 бр. / 53 пр.м³ / 29.1 м³