Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12945/00513/24112022/162752 - V1DAA9E
Дата/Час: 24.11.2022 16:27
По превозни билети:
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: ДАРИ-ЛЕС 2010 ООД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: УЛ.ОМУРТАГ 16 ВХ.Б, ЕИК: 201121302
Пътува до:
Получател: ФАЗЕРЛЕС АД, обл. Силистра, общ. Силистра, гр. Силистра, адрес: ПРОМ.ЗОНА, ЕИК: 828013698
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: гр. Силистра - ПРОМ.ЗОНА
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС4440МС
Номер на ремарке: СС0650ЕН
Километри: 0
Превозва се от: Сечкинсабри
Спедитор: Невзат Хюсеин (А 7698)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Средна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 3
Пр.м3 30 пр.м³
Куб.м³ 15.9 м³
Общо: 3 бр. / 30 пр.м³ / 15.9 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дребна
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 3
Пр.м3 22 пр.м³
Куб.м³ 11.66 м³
Общо: 3 бр. / 22 пр.м³ / 11.66 м³
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.65 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.65 м³
Всичко: 7 бр. / 57 пр.м³ / 30.21 м³