Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10051/00104/24112022/164522 - 2FAFB36
Дата/Час: 24.11.2022 16:46
По превозни билети:
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Лияна 2000 КМ" ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Велико Търново, с. Самоводене, адрес: ул. "цар Иван Шишман" № 6, ЕИК: 200245681
Пътува до:
Получател: Свилоцел ЕАД, обл. Велико Търново, общ. Свищов, гр. Свищов, адрес: Промишлена Зона, ЕИК: 104645362
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Свищов
Адрес: гр. Свищов - Промишлена Зона
Данни за ПС:
Номер на ПС: РВ0130СМ
Номер на ремарке: РВ3021ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Христо Христов
Спедитор: Даниел Павлов (Б 4336)
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 15
Куб.м³ 4.78 м³
Общо: 15 бр. / 4.78 м³
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 18
Куб.м³ 3.4 м³
Общо: 18 бр. / 3.4 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 103
Куб.м³ 10.8 м³
Общо: 103 бр. / 10.8 м³
Всичко: 136 бр. / 18.98 м³