Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10939/00117/24112022/173114 - 3F5134D
Дата/Час: 24.11.2022 17:31
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №686725 / 2022-09-13 / 68 / б
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: Груп лес ГП ООД, обл. Габрово, общ. Дряново, гр. Дряново, адрес: ул. Пенчо Койчев №14, ЕИК: 207059537
Пътува до:
Получател: Никола Златев, обл. Габрово, общ. Дряново, гр. Дряново, адрес: ул.Манга
Направление: Обл. Габрово, Общ. Дряново
Адрес: гр. Дряново - ул.Манга
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ5537ВА
Километри: 0
Превозва се от: Георги Недев
Спедитор: Атанас Йотов (А 9781)
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³