Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12152/00119/28112022/083504 - 9BW6976
Дата/Час: 28.11.2022 08:35
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №689324 / 2022-09-29 / 1091 / г
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "еколес-90"еоод, обл. Разград, общ. Кубрат, гр. Кубрат, адрес: , ЕИК: 201606832
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: гр. Исперих - до КАТ пункта
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР6992ВН
Километри: 0
Превозва се от: Синан Рафилов
Спедитор: Иван Маринчев (Б 5326)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 41
Куб.м³ 8.1 м³
Общо: 41 бр. / 8.1 м³
Всичко: 41 бр. / 8.1 м³