Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12152/00122/28112022/105014 - 92662B8
Дата/Час: 28.11.2022 10:50
По превозни билети:
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "еколес-90"еоод, обл. Разград, общ. Кубрат, гр. Кубрат, адрес: , ЕИК: 201606832
Пътува до:
Получател: "еколес-90"еоод, обл. Разград, общ. Кубрат, гр. Кубрат, адрес: , ЕИК: 201606832
Направление: Обл. Русе, Общ. Русе
Адрес: с. Тетово - Шипка 2
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР2675ВМ
Номер на ремарке: РР1108ЕА
Километри: 0
Превозва се от: Светлин Георгиев
Спедитор: Иван Маринчев (Б 5326)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 132
Куб.м³ 24.32 м³
Общо: 132 бр. / 24.32 м³
Всичко: 132 бр. / 24.32 м³