Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4469/00341/28112022/110442 - X4UADB5
Дата/Час: 28.11.2022 10:51
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №686487 / 2022-09-12 / 132 / л
Собственик: ДЛС Росица, адрес: гр. Севлиево, ПК 5400, ул. Славянска 24, ЕИК: 2016168050189
Купувач: „НИА ВП” ООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Стоките, адрес: , ЕИК: 205431889
Пътува до:
Получател: „НИА ВП” ООД, обл. Габрово, общ. Севлиево, с. Стоките, адрес: , ЕИК: 205431889
Направление: Обл. Габрово, Общ. Севлиево
Адрес: с. Стоките - с. Стоките
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ6143ВВ
Километри: 0
Превозва се от: Костадин Рачев
Спедитор: Денчо Иванов (A 3655)
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 10
Куб.м³ 3.51 м³
Общо: 10 бр. / 3.51 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 32
Куб.м³ 5.85 м³
Общо: 32 бр. / 5.85 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 14
Куб.м³ 1.42 м³
Общо: 14 бр. / 1.42 м³
Дървесина: Черен бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 3
Куб.м³ 0.24 м³
Общо: 3 бр. / 0.24 м³
Всичко: 59 бр. / 11.02 м³