Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4622/00707/28112022/112051 - 6F695M8
Дата/Час: 28.11.2022 10:51
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: ЕТ"Феролес-М.Анастасов", обл. Разград, общ. Кубрат, с. Задруга, адрес: .........., ЕИК: 116038797
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Разград, Общ. Самуил
Адрес: с. Владимировци - временна претоварителна Станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР8023ВК
Километри: 0
Превозва се от: Тодор Тодоров
Спедитор: Ахмед Ахмед (А 6038)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 16 пр.м³
Куб.м³ 8 м³
Общо: 1 бр. / 16 пр.м³ / 8 м³
Всичко: 1 бр. / 16 пр.м³ / 8 м³