Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4624/01000/28112022/105146 - CFE67CE
Дата/Час: 28.11.2022 10:52
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №693486 / 2022-10-27 / 1116 / д
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Шефкъ Нури Бейтула, обл. Разград, общ. Исперих, с. Средоселци, адрес: ул.Светлина 6
Пътува до:
Получател: Шефкъ Нури Бейтула, обл. Разград, общ. Исперих, с. Средоселци, адрес: ул. Светлина 6
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: с. Средоселци - ул. Светлина 6
Данни за ПС:
Номер на ПС: РР9949АХ
Километри: 0
Превозва се от: Танер Юсуф
Спедитор: Себайдин Мехмед (А 6037)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3.25 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3.25 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3.25 м³