Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 13692/00300/28112022/105359 - 5C85125
Дата/Час: 28.11.2022 10:54
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №692777 / 2022-10-21 / 297 / н
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Иван Нейчев, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Грънчарово, адрес: ул шеста 1
Пътува до:
Получател: Иван Нейчев, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Грънчарово, адрес: ул шеста 1
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Грънчарово - ул шеста 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: Н3104ВТ
Номер на ремарке: ХХ
Километри: 0
Превозва се от: Сали Сабит
Спедитор: Мустафа Ярадан (Б 7208)
Дървесина: Цер
Категория: Едра
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.62 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.62 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2.4 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2.4 м³
Всичко: 2 бр. / 5 пр.м³ / 3.02 м³