Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10552/00630/28112022/105404 - 18ELEUE
Дата/Час: 28.11.2022 10:54
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №692896 / 2022-10-24 / 121 / з
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Седат Юсуф, обл. Силистра, общ. Главиница, с. Звенимир, адрес: ул.Втора 30
Пътува до:
Получател: Седат Юсуф, обл. Силистра, общ. Главиница, с. Звенимир, адрес: улица втора 30
Направление: Обл. Силистра, Общ. Главиница
Адрес: с. Звенимир - улица втора 30
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС04737
Номер на ремарке: СС03460
Километри: 0
Превозва се от: Бари Ибрям
Спедитор: Гюнай Бедри (А 4938)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 4 пр.м³
Куб.м³ 2 м³
Общо: 1 бр. / 4 пр.м³ / 2 м³
Дървесина: Цер
Категория: Вършина
Сортимент: Вършина
Брой 1
Пр.м3 6 пр.м³
Куб.м³ 1.8 м³
Общо: 1 бр. / 6 пр.м³ / 1.8 м³
Всичко: 2 бр. / 10 пр.м³ / 3.8 м³