Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10583/00474/28112022/105627 - CFDCZ4D
Дата/Час: 28.11.2022 10:56
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №669017 / 2022-05-31 / 340 / г
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Шахин ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: ул.Христо Ботев 98, ЕИК: 118582025
Пътува до:
Получател: Шахин ЕООД, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: ул.Христо Ботев 98, ЕИК: 118582025
Направление: Обл. Силистра, Общ. Силистра
Адрес: с. Брадвари - Местност Алфатарски Път
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС9931РВ
Километри: 0
Превозва се от: Сунай Халил
Спедитор: Сефил Чауш (А 9199)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 8 пр.м³
Куб.м³ 4.4 м³
Общо: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³
Всичко: 1 бр. / 8 пр.м³ / 4.4 м³