Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4605/00740/28112022/105626 - 6GC8TX5
Дата/Час: 28.11.2022 10:56
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №693974 / 2022-10-31 / 150 / в
Собственик: Община Дулово, обл. Силистра, общ. Дулово, гр. Дулово, адрес: Васил Левски 18, ЕИК: BG000565416
Купувач: Джеврие Шабан, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Окорш, адрес: Н. Петков13
Пътува до:
Получател: Джерие Шабан, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Окорш, адрес: Н. Петков13
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Окорш - Н. Петков13
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС9006АТ
Номер на ремарке: ХХ
Километри: 0
Превозва се от: Реджеб Шабан
Спедитор: Сали Ярадан (А 9565)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 2.85 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.85 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 2.85 м³