Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 13725/00165/28112022/111140 - C66F1CE
Дата/Час: 28.11.2022 10:57
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №694143 / 2022-11-02 / 291 / ж
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Елхан Асанов, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Колобър, адрес: ул Десета 3
Пътува до:
Получател: Елхан Асанов, обл. Силистра, общ. Дулово, с. Колобър, адрес: ул Десета 3
Направление: Обл. Силистра, Общ. Дулово
Адрес: с. Колобър - ул Десета 3
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС04527
Номер на ремарке: ХХ
Километри: 0
Превозва се от: Генчо Николаев
Спедитор: Неджати Мустафа (Б4714)
Дървесина: Червен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.2 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.2 м³
Дървесина: Планински ясен
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.8 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.8 м³
Всичко: 2 бр. / 5 пр.м³ / 3 м³