Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4483/00491/28112022/105623 - FM87368
Дата/Час: 28.11.2022 11:00
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №687153 / 2022-09-15 / 19 / м
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: Иван Николов Кундевски, обл. Велико Търново, общ. Стражица, с. Горски Сеновец, адрес: ул. Шереметски 2
Пътува до:
Получател: Иван Николов Кундевски, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул. Княз Борис 1
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Горна Оряховица
Адрес: гр. Горна Оряховица - ул. Княз Борис 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ5838ВС
Километри: 0
Превозва се от: Емин Хабилов
Спедитор: Иван Иванов (А 2908)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 20
Куб.м³ 1 м³
Общо: 20 бр. / 1 м³
Всичко: 20 бр. / 1 м³