Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4624/01001/28112022/110055 - 5DC08E4
Дата/Час: 28.11.2022 11:01
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №693486 / 2022-10-27 / 1116 / д
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: Мергюл Мустафа Юзеир, обл. Разград, общ. Исперих, с. Средоселци, адрес: ул. Светлина 41
Пътува до:
Получател: Мергюл Мустафа Юзеир, обл. Разград, общ. Исперих, с. Средоселци, адрес: ул Светлина 41
Направление: Обл. Разград, Общ. Исперих
Адрес: с. Средоселци - ул Светлина 41
Данни за ПС:
Номер на ПС: А3971ВА
Километри: 0
Превозва се от: Мехмед Мехмед
Спедитор: Себайдин Мехмед (А 6037)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 5 пр.м³
Куб.м³ 3.25 м³
Общо: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3.25 м³
Всичко: 1 бр. / 5 пр.м³ / 3.25 м³