Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12322/00177/28112022/110342 - CO62LAK
Дата/Час: 28.11.2022 11:03
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №692410 / 2022-10-19 / 4 / м1
Собственик: ДЛС Дунав-Русе, адрес: гр. Русе, ПК 7012, ул. Мария Луиза 19, ЕИК: 2016168050071
Купувач: Калинка Томова, обл. Русе, общ. Иваново, с. Пиргово, адрес: ул Хр Ботев5
Пътува до:
Получател: Калинка Томова, обл. Русе, общ. Иваново, с. Пиргово, адрес: ул Хр Ботев45
Направление: Обл. Русе, Общ. Иваново
Адрес: с. Пиргово - ул Хр Ботев45
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р1262РН
Километри: 0
Превозва се от: Тихомир Камарашев
Спедитор: Илиян Бодуров (Б7458)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.46 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.46 м³
Дървесина: Гледичия
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.52 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.52 м³
Дървесина: Черница
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 2 пр.м³
Куб.м³ 1.3 м³
Общо: 1 бр. / 2 пр.м³ / 1.3 м³
Дървесина: Джанка
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 1 пр.м³
Куб.м³ 0.46 м³
Общо: 1 бр. / 1 пр.м³ / 0.46 м³
Всичко: 4 бр. / 5 пр.м³ / 2.74 м³