Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10552/00631/28112022/110335 - 6683E18
Дата/Час: 28.11.2022 11:04
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №692896 / 2022-10-24 / 121 / з
Собственик: ДЛС Каракуз, адрес: гр. Дулово, ПК 7650, ул. В. Левски 2, ЕИК: 2016168050048
Купувач: Ертан Идриз, обл. Силистра, общ. Главиница, с. Звенимир, адрес: улица втора 55
Пътува до:
Получател: Ертан Идриз, обл. Силистра, общ. Главиница, с. Звенимир, адрес: улица втора 55
Направление: Обл. Силистра, Общ. Главиница
Адрес: с. Звенимир - улица втора 55
Данни за ПС:
Номер на ПС: СС06825
Номер на ремарке: СС0877ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Керим Недафет
Спедитор: Гюнай Бедри (А 4938)
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 1.5 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 1.5 м³
Дървесина: Цер
Категория: Вършина
Сортимент: Вършина
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 0.9 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 0.9 м³
Дървесина: Планински ясен
Категория: Вършина
Сортимент: Вършина
Брой 1
Пр.м3 3 пр.м³
Куб.м³ 0.9 м³
Общо: 1 бр. / 3 пр.м³ / 0.9 м³
Всичко: 3 бр. / 9 пр.м³ / 3.3 м³