Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10049/00468/28112022/110327 - 43CB7F4
Дата/Час: 28.11.2022 11:05
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №663552 / 2022-04-15 / 8 / с
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: ЕТ "Стоян Делийски", обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" № 64, ЕИК: 817002412
Пътува до:
Получател: ЕТ "Стоян Делийски", обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" № 64, ЕИК: 817002412
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Елена
Адрес: с. Дрента - Тир Станция Елба
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ4869ВМ
Километри: 0
Превозва се от: Светломир Петков
Спедитор: Сали Халилов (Б 4750)
Дървесина: Бук
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 8
Куб.м³ 1.2 м³
Общо: 8 бр. / 1.2 м³
Дървесина: Бук
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 8
Куб.м³ 1.23 м³
Общо: 8 бр. / 1.23 м³
Дървесина: Зимен дъб
Категория: Дърва
Сортимент: ОЗМ
Брой 4
Куб.м³ 0.84 м³
Общо: 4 бр. / 0.84 м³
Всичко: 20 бр. / 3.27 м³