Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4439/00510/01122022/092013 - 1C4F066
Дата/Час: 01.12.2022 09:21
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №683919 / 2022-08-30 / 184 / ц1
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: ТРЯВНА ЛЕС 2016 ЕООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: "Иванка Горова " № 39, ЕИК: 204309487
Пътува до:
Получател: Тир станция
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: с. Копчелиите - Разклона
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ5699ВК
Километри: 0
Превозва се от: Стефан Цанев
Спедитор: Христо Тодоров (А9463)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 6 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³
Всичко: 1 бр. / 10 пр.м³ / 6 м³