Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 9709/00313/01122022/093455 - 00L5520
Дата/Час: 01.12.2022 09:34
По превозни билети:
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: СТИЛ МС ООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" №66, ЕИК: 107020184
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: с. Черновръх - с.Черновръх-49
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ2499АХ
Номер на ремарке: ЕВ4252ЕА
Километри: 0
Превозва се от: Илиян Михайлов
Спедитор: Красимир Михайлов (1724)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 19
Куб.м³ 3.1 м³
Общо: 19 бр. / 3.1 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 30
Куб.м³ 3.05 м³
Общо: 30 бр. / 3.05 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 38
Куб.м³ 2.48 м³
Общо: 38 бр. / 2.48 м³
Всичко: 87 бр. / 8.63 м³