Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 9709/00314/01122022/093958 - ZB8F94W
Дата/Час: 01.12.2022 09:40
По превозни билети:
Собственик: ДГС Плачковци, адрес: гр. Плачковци, ПК 5360, ул. Балкан 17, ЕИК: 2016168050136
Купувач: КРОНОШПАН БЪЛГАРИЯ ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: СТИЛ МС ООД, обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" №66, ЕИК: 107020184
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: с. Черновръх - с.Черновръх-49
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ2499АХ
Номер на ремарке: ЕВ4252ЕА
Километри: 0
Превозва се от: Илиян Михайлов
Спедитор: Красимир Михайлов (1724)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 2
Куб.м³ 0.68 м³
Общо: 2 бр. / 0.68 м³
Дървесина: Зелена дугласка
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 6
Куб.м³ 2.41 м³
Общо: 6 бр. / 2.41 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 27
Куб.м³ 5.09 м³
Общо: 27 бр. / 5.09 м³
Дървесина: Зелена дугласка
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 11
Куб.м³ 2.04 м³
Общо: 11 бр. / 2.04 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 5
Куб.м³ 0.5 м³
Общо: 5 бр. / 0.5 м³
Всичко: 51 бр. / 10.72 м³