Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 8875/00448/01122022/095937 - 14F7GC9
Дата/Час: 01.12.2022 10:00
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №655097 / 2022-02-08 / 36 / д
Собственик: ДГС Габрово, адрес: гр. Габрово, ПК 5300, ул. Минзухар 1, ЕИК: 2016168050174
Купувач: АНЦВЕТ ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Седянкова ливада 7, ЕИК: 200677805
Пътува до:
Получател: АНЦВЕТ ЕООД, обл. Габрово, общ. Габрово, гр. Габрово, адрес: ул. Седянкова ливада 7, ЕИК: 200677805
Направление: Обл. Габрово, Общ. Габрово
Адрес: гр. Габрово - ул. Баланска 1
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ0011ВН
Километри: 0
Превозва се от: Реджеп Кисьов
Спедитор: Ганчо Радков (А5123)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 29
Куб.м³ 5.21 м³
Общо: 29 бр. / 5.21 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 15
Куб.м³ 1.49 м³
Общо: 15 бр. / 1.49 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 9
Куб.м³ 0.66 м³
Общо: 9 бр. / 0.66 м³
Всичко: 53 бр. / 7.36 м³