Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 10049/00484/01122022/100005 - BB2BAFG
Дата/Час: 01.12.2022 10:06
По превозни билети:
Собственик: ДГС Буйновци, адрес: с. Буйновци, ПК 5097, обл. Велико Търново, ЕИК: 2016168050102
Купувач: "Кроношпан България" ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: Северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: ЕТ "Стоян Делийски", обл. Габрово, общ. Трявна, гр. Трявна, адрес: ул. "Христо Ботев" № 64, ЕИК: 817002412
Направление: Обл. Габрово, Общ. Трявна
Адрес: гр. Плачковци - Кв. Бъчвари УПИ VII-6
Данни за ПС:
Номер на ПС: ЕВ5120ВМ
Номер на ремарке: ЕВ0123ЕВ
Километри: 0
Превозва се от: Тихомир Денев
Спедитор: Сали Халилов (Б 4750)
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 14
Куб.м³ 4.93 м³
Общо: 14 бр. / 4.93 м³
Дървесина: Зелена дугласка
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене > 30 см.
Брой 18
Куб.м³ 8.83 м³
Общо: 18 бр. / 8.83 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 47
Куб.м³ 10.15 м³
Общо: 47 бр. / 10.15 м³
Дървесина: Зелена дугласка
Категория: Едра
Сортимент: Трупи за бичене от 18 до 29
Брой 20
Куб.м³ 3.54 м³
Общо: 20 бр. / 3.54 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 14
Куб.м³ 1.53 м³
Общо: 14 бр. / 1.53 м³
Дървесина: Зелена дугласка
Категория: Средна
Сортимент: Трупи за бичене от 15 до 17
Брой 3
Куб.м³ 0.37 м³
Общо: 3 бр. / 0.37 м³
Дървесина: Бял Бор
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 11
Куб.м³ 0.73 м³
Общо: 11 бр. / 0.73 м³
Дървесина: Зелена дугласка
Категория: Средна
Сортимент: Обли греди
Брой 4
Куб.м³ 0.29 м³
Общо: 4 бр. / 0.29 м³
Всичко: 131 бр. / 30.37 м³