Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 4482/00557/01122022/100921 - WJ838E8
Дата/Час: 01.12.2022 10:09
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №686894 / 2022-09-14 / 34 / у
Собственик: ДГС Горна Оряховица, адрес: гр. Горна Оряховица, ПК 5100, ул. А.Кънчев 29, ЕИК: 2016168050121
Купувач: Кедър ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул. Антон Страшимиров №73, ЕИК: 104633207
Пътува до:
Получател: Кедър ЕООД, обл. Велико Търново, общ. Горна Оряховица, гр. Горна Оряховица, адрес: ул. Антон Страшимиров №73, ЕИК: 104633207
Направление: Обл. Велико Търново, Общ. Горна Оряховица
Адрес: гр. Горна Оряховица - ул. Антон Страшимиров №73
Данни за ПС:
Номер на ПС: ВТ8443КВ
Километри: 0
Превозва се от: Росен Златанов
Спедитор: Богдан Ангелов (А 2775)
Дървесина: Акация
Категория: Дърва
Сортимент: Дърва
Брой 1
Пр.м3 16 пр.м³
Куб.м³ 7.36 м³
Общо: 1 бр. / 16 пр.м³ / 7.36 м³
Всичко: 1 бр. / 16 пр.м³ / 7.36 м³