Електронни превозни билети

Търсене на билет

Тип: Превозен билет
Номер на билет: 12231/00921/01122022/102444 - 6172C91
Дата/Час: 01.12.2022 10:25
Позволително/Отдел/Подотдел: Позволително №693453 / 2022-10-27 / 1190 / е
Собственик: ДГС Сеслав, адрес: гр. Кубрат, ПК 7300, ул. 8-ми март 3, ЕИК: 2016168050052
Купувач: "Кроношпан-България"ЕООД, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас, адрес: северозападна промишлена зона, ЕИК: 102063228
Пътува до:
Получател: "Гораинвест"АД, обл. Русе, общ. Русе, гр. Русе, адрес: бул."Тутракан"49А, ЕИК: 117078855
Направление: Обл. Разград, Общ. Завет
Адрес: с. Сушево - Мобилна Станция
Данни за ПС:
Номер на ПС: Р05030
Километри: 0
Превозва се от: Калоян Дончев
Спедитор: Нурсин Али (Б 7323)
Дървесина: Сребролистна липа
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 10 пр.м³
Куб.м³ 4 м³
Общо: 1 бр. / 10 пр.м³ / 4 м³
Дървесина: Цер
Категория: Дърва
Сортимент: Технологична дървесина
Брой 1
Пр.м3 20 пр.м³
Куб.м³ 8 м³
Общо: 1 бр. / 20 пр.м³ / 8 м³
Всичко: 2 бр. / 30 пр.м³ / 12 м³